>>>สยามแพคมูฟ.คอม www.siampackmove.com เป็นเว็บไซท์ในเครือข่ายบริการแพคขนย้ายสิ่งของอุปโภคบริโภคในเครือข่ายของเว็บไซท์ ดีมูฟ.คอม www.deemove.com เพื่อรองรับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือประชาคมอาเซียน (AEC) จากการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และกัมพูชา เป็นต้น ซึ่งเราเตรียมความพร้อมรองรับลูกค้าที่จะใช้บริการแพคขนย้ายทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคที่จะเติบโตขยายตัวจากการเชื่อมต่อการค้าไปมาหาสู่ระหว่างกันในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ เว็บไซท์ สยามแพคมูฟ.คอม พร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

  เลือกทีมขนย้ายอย่างชาญฉลาด

  เตรียมการเพื่อการขนย้ายบ้าน

  วัสดุอุปกรณ์การขนย้ายแบบมืออาชีพ

  การเลือกรถบรรทุกให้เหมาะกับงาน

  การแพคย้ายของเบ็ดเตล็ดชิ้นเล็กๆ

  การย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดใหญ่

  ข้อควรรู้ในการย้ายฟูกหรือที่นอน

  ข้อควรระวังการย้ายกระจกตู้ปลา

  ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อย้ายแอร์บ้าน

  การย้ายต้นไม้ประดับที่ประหยัด

  การย้ายตู้เซฟนิรภัยอย่างปลอดภัย

  การย้ายเปียโนโดยไม่ต้องตั้งคีย์ใหม่

  อยากใช้บริการชั้นดีอย่ากลัวเปลือง

  ข้อแตกต่างของขนย้ายกับขนส่ง

  เคล็ดลับเพื่อการขนย้ายที่คุ้มค่า

  ขั้นตอนของการจองงานแพคขนย้าย

  ข้อระวังของเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์

  จรรณยาบรรณในวิชาชีพขนย้าย

ข้อแตกต่างของขนย้ายกับขนส่ง
ข้อแตกต่างของขนย้ายกับขนส่ง
งานขนส่งกับงานขนย้าย ถ้าจะพูดไปแล้ว หากไม่ใช่คนที่ทำอาชีพอยู่ในวงการโลจิสติกส์แล้วก็มันจะจำสับสนปะปนแยกกันไม่ออกเนื่องจากลักษณะงานมันใกล้เคียงกันและวิธีการทำงานก็คล้าย ๆ กัน แต่ส่วนที่แตกต่างคือ วิธีการ กระบวนการ ระบบงาน และต้นทุนของงาน ซึ่ง ผมจะอธิบายโดยสังเขปเพื่อแยกให้เห็นความแตกต่างในรายละเอียดระหว่างงาน 2 ประเภทนี้ ดังนี้
ประเภทงานขนส่ง
  • งานขนส่ง ตามประมวลรัษฎากรฯ แห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่รัฐ1%สำหรับภาษีนิติบุคคล เพราะเป็นต้นทุนต้นทางของสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างที่จะถูกผ่องถ่ายหรือโยกย้ายถ่ายเทจากผู้ผลิตต้นทางไปยังผู้บริโภคปลายทาง เพื่อช่วยพยุงราคาสินค้าไม่ให้ถูบวกราคาเข้าไปมาก ดังนั้น ต้นทุนงานขนส่งก็จะมี รถ คนขับ น้ำมัน ค่าประกันภัย ค่าซ่อมบำรุงรักษา ค่าเสื่อมสภาพทางบัญชี ค่างวดดอกเบี้ย ค่าภาษีรถยนต์ภาษีขนส่ง และค่าบริหารจัดการส่วนสำนักงาน เป็นต้น
ประเภทงานขนย้าย
  • ตามประมวลรัษฎากรฯ แห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้มีเงินได้ให้แก่รัฐ3%และภาษีมูลค่าเพิ่มงานบริการ VAT7%สำหรับภาษีนิติบุคคล ส่วนต้นทุนงานขนย้าย ก็จะมี รถ คนขับ น้ำมัน ค่าประกันภัย ค่าซ่อมบำรุงรักษา ค่าเสื่อมสภาพทางบัญชี ค่างวดดอกเบี้ย ค่าภาษีรถยนต์ภาษีขนส่ง ค่าวัสดุอุปกรณ์แพคกิ้งหีบห่อ ค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการพนักงาน ค่าคลังสินค้าสต็อคเก็บของเครื่องมือเครื่องใช้ ค่าประกันภัยทรัพย์สินที่ทำการขนย้ายหรือ Marine Insurrance และค่าบริหารจัดการส่วนสำนักงาน เป็นต้น
สรุป ข้อแตกต่างของงานขนส่งและย้าย ที่เห็นชัดก็ ได้แก่ ตามประมวลรัษฎากรฯ แห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายของผู้มีเงินได้ให้แก่รัฐ ค่าวัสดุอุปกรณ์แพคกิ้งหีบห่อ ค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการพนักงาน ค่าคลังสินค้าสต็อคเก็บของเครื่องมือเครื่องใช้ ค่าประกันภัยทรัพย์สินที่ทำการขนย้ายหรือ Marine Insurrance ทั้งหมดนี่คือ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการจะต้องนำมาคิดเพิ่มเข้าไปในต้นทุนงาน ที่จะส่งผลในราคางานที่สูงต่ำแตกกต่างกัน
เว็บลิงค์ในเครือข่าย
khonyai.com
deemove.com
cleandaily.com
arnajakthai.com
deeplusmove.com
siampackmove.com
praditkanchang.com
deemove.blogspot.com
move-dee.blogspot.com
chiangmaitown.com/DeeMove
facebook.com/groups/sharetruck
เลขบัญชีธนาคาร
อีเมล์ siampackmove@gmail.com สยามแพคมูฟ@จีเมล์.คอม
โทร. 083-252-9655
Line id: deemove

siampackmove.com
Kasem Webmaster
Maketing&Management
© สงวนสิทธิ์เว็บไซท์โดย สยามแพคมูฟ.คอม, กรุงเทพฯ Copyright ©www.siampackmove.com all right reserved.  by Kasem Webmaster, Bangkok, Thailand.